UTTRYKK: Bybrannen har gitt uttrykk til dagligtalen både i Ålesund og ellers i landet.

Brannuttrykk

110 år etter Ålesund brant henger brannen fortsatt igjen i dagligspråket.


Over hele landet har en brukt uttrykket «ikke siden Ålesund brant» og da i betydningen at det er en unik eller stor hending, eller at noe er sterkt eller kraftig eller uvanlig.

«Det er det største som har skjedd siden Ålesund brant», eller «det er det verste jeg har hørt siden Ålesund brant» eller «jeg har ikke vært så utslitt siden Ålesund brant», er eksempler på sammenhenger hvor dette uttrykket har vært brukt.

Det hadde nok større bruk tidligere, mens den katastrofen som Ålesundsbrannen var satt sterkere i befolkningen enn i dag, men fortsatt brukes dette uttrykket, i alle fall på Sunnmøre. Et annet uttrykk som ble mye brukt tidligere, særlig i Ålesund og på Sunnmøre, er uttrykket: «Dei pusta når byen brann me'».

Vognmann Jørgen Østensen som selv opplevde brannen, har i et intervju her i avisa fortalt at uttrykket blir brukt overfor folk som har det travelt, og har liten tid til å stanse og ta en prat.

I bybrannboka til Harald Grytten fra 2003 kommer han med en litt annen tolkning. Han skriver at uttrykket blir brukt når folk som henger i med et arbeid, tar seg en pause og synes de må rettferdiggjøre avbrekket.

Da, kan de si: «Ja, ja - de pusta visst mens byen brente også!» Begge forklaringene er logiske, men forklaringen der uttrykket brukes som en kritikk mot folk som ikke har tid til å stanse for å snakke med folk, er kanskje historisk mest korrekt? Uansett bør uttrykket i begge betydninger brukes mye mer!


- SKREVET AV HARALD KJØLÅS -
Artikkelen ble publisert første gang i Sunnmørspostens bybrannmagasin januar 2004.
br>