FØRSTE UTGAVE: Faksimile fra den første utgaven av Søndmørsposten 27. februar 1904. Fire dager etter at Ålesund og avisa ble rammet av brann.

Bybrannen i avisene

«Den frygtelige ulykke som har rammet vor by», slik begynte Søndmørspostens første omtale av bybrannen noen dager etter den dramatiske natta.

Bybrannen i Ålesund var en verdenssensasjon, og allerede lørdag 23. januar, før brannen var slukket, var det store oppslag både i Aftenposten og i Adresseavisen, mens det ikke sto noe verken i Bergens Tidende eller Morgenbladet.

Alle Ålesunds-avisene ble rammet av brannen, og først fire dager etterpå, onsdag 27. januar, kom Søndmørsposten med en liten pamflett i A-4-format, trykket i Annoncebladets trykkeri i Molde.

Først den 19. februar kom Søndmørsposten i sitt vanlige format, trykket i en ny flatpresse som var innkjøpt før brannen og som sto lagret i Toldboden som ikke brant.

denne sida får du tilgang på avissider med bybrannrelatert innhold fra følgende aviser: Aftenposten, Bergens Tidende, Morgenbladet, Nybrot, Romsdals Budstikke, Søndmøre Folketidende, Søndmørsposten og Trondhjems Adresseavis.

Avisa Nybrot ble etter brannen etablert som organ for arbeiderbevegelsen i Romsdals Amt. Avisen blomstret under gjenoppbyggingen av Ålesund, men gikk inn like etterpå og ble erstattet av Ålesunds Socialdemokrat. Denne avisa gikk inn i 1910. Senere kom Sunnmøre Arbeideravis. Søndmøre Folketidende (tidligere Aalesunds Blad) ble utgitt i Ålesund i årene fra 1896 til 1911.


- SKREVET AV SUNNMØRSPOSTEN -


Første utgave

Første utgave av Sunnmørsposten etter brannen ble trykket i Molde.
Første artikkel begynner slik: «Den frygtelige ulykke som har rammet vor by, har gjort, at ogsaa «Søndmørsposten» er uteblit fra sine abonnenter; og det er i en meget beskeden form, den nu gjør et første forsøg paa at gjenopta sin virksomhed.»

26142, hjsv: 3 }; c = b.createElement("script"); c.async = 1; c.src = "//static.hotjar.com/c/hotjar- 26142.js?sv=3"; b.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(c); })(window, document);