BRAKKEBY: Før Ålesund sentrum ble gjenoppbygd i mur ble det satt opp brakker i det brannrammede området. Her er byggingen i gang, brakka i forkant ligger på St. Olavs plass. I bakkant Kongens gate og Skansekaia. Bildet er utlånt av Aalesunds Museum.

Da synda kom til byen

I 1905 og 1906 økte antall straffesaker for Ålesund og Sunnmøre med nesten 50 prosent. Først i 1907 falt antall saker ned på det normale igjen.

Selv om en slik gigantisk bybrann i seg selv skaper mange anledninger for svindel og kriminalitet og rettstvister, så var det ikke minst under brakkeby-tida og anleggstida at kriminaliteten og syndigheten blomstret.

Slik sett kunne brakkebyen Ålesund sammenlignes med en hvilken som helst gullgraverby, der tyveri, slagsmål, fyll og horeri var en del av dagliglivet.

Det faktum at det gikk mange måneder etter brannen før en kom skikkelig i gang med gjenreisningen, gjorde at de store flokkene med tilreisende anleggsslusker og håndverkere fikk det stritt med å overleve.

ETTERSØKTE
Forskjellen på mitt og ditt blir gjerne mer relativt når en bor kummerlig til i brakkeby og lever på eksistensminimum. Svært mange henvendelser kom også til politikammeret fra andre politikammer rundt om i landet, der en etterlyste den og den person som en antok var reist til Ålesund for å søke seg arbeid.

Brakkebyen med sin uorden og midlertidighet var nok derfor et fristende mål også for dem som hadde et behov for å skjule seg fra myndighetene, og det var mange av de ettersøkte som politikammeret greidde å finne blant de mer eller mindre løse fuglene som hadde fløyet til Ålesund.

FORSIKRINGSSVINDEL
Rett etter brannen viser anmeldelsesjournalen for Sunnmøre Politikammer en mangedobling i antall anmeldelser. Den første registrerte kom fra smedmester K. Olsen som anmeldte tjuveri av en talje, en kjetting, et anker og to jernbukker fra hans branntomt på Brunholmen. Gjenstandene hadde ikke brent opp og ikke forsvunnet av seg selv.

Mange meldte også fra om tjuveri av gjenstander de hadde satt fra seg eller deponert brannatta, og der var en betydelig mengde anmeldelser for forsøk på assursansesvindel (forsikringssvindel). Den vanligste var at personer meldte fra om tapte gjenstander i brannen som de fikk utbetalt forsikringspenger for, og som enten forsikringsselskapet selv eller ubarmhjertige naboer senere oppdaget at de hadde likevel.

HENLAGTE SAKER
Svært mange av anmeldelsene ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Når det ble innlevert en anmeldelse på tjuveri av et par tusen murstein fra redaktør Klaus I. Fjeldes tomt ved Kirkegården, så var det ikke så enkelt i en by full av murstein å fastslå hvem som hadde et par tusen murstein anskaffet på uærlig vis. Saken ble henlagt.

BERGINGSLØNN
Det var mange sjørettssaker den første tiden. Disse handlet om folk og rederier som krevde bergingslønn for berging av båter som lå til kai eller hadde kommet i drift brannatta. Det var også mange sivile saker mellom huseiere og handverkere der huseierne var misfornøyde med det arbeidet som ble gjort eller med prisen for det.

BRENNEVINSHANDEL
Allerede i 1904 og enda mer i de to årene etterpå skjedde det en eksplosjon i saker som omhandlet strid om kontrakter mellom firmaer i Ålesund og firmaer i andre deler av landet. Det var snakk om trelast og andre varer, og det var strid om hvorvidt tjenester var utført i samsvar med kontrakt.

I 1906 og 1907 dreide annenhver sivilsak seg om strid og kontrakter og avtaler i forbindelse med gjenoppbyggingen. Mange ble anmeldt for ulovlig brennevinshandel, og det ble rapportert om mange innbrudd fra brakkene rundt om i byen.

DEN FØRSTE RETTSSAK
Den første saken som ble pådømt i byretten etter brannen den 11. februar. Det første byting ble satt i los Salomon Dybs gård i Einarvika den 4. februar. Da opplyste forsvareren, overrettssakfører Cato Aal at sakens dokumenter som lå i hans angivelige ildfaste skap, var brent opp.

Han ba om og fikk 10 ukers utsettelse. Det samme skjedde med en lang rekke saker som lå over fra før brannen. Mange saksdokumenter og saksforhold måtte rekonstrueres.


- SKREVET AV HARALD KJØLÅS -
Artikkelen ble publisert første gang i Sunnmørspostens bybrannmagasin januar 2004.
Fakta

Rett etter brannen viser anmeldelsesjournalen for Sunnmøre Politikammer en mangedobling i antall anmeldelser. Mange meldte fra om tjuveri av gjenstander de hadde satt fra seg eller deponert brannatta, og det kom mange anmeldelser om forsøk på forsikringssvindel. Svært mange anmeldelser ble henlagt på grunn av bevisets stilling.